Dil-LO-RGB
Project

Orderhopper

Graphic Design, Branding, UI/UX

In ongeveer 50 jaar lopen we tegen een overbevolking aan wat kan leiden tot een tekort aan voedsel. Insecten zijn zeer gezond en kunnen een oplossing zijn voor het tekort. Zou jij insecten eten? In ons land kunnen we het ons nog niet voorstellen. Maar wat als we beginnen met hamburgers, pizza's, sandwiches of soep op insecten basis?
Met de slogan: "Duurzaam, groen en voedzaam", proberen we over te brengen dat het ook anders kan en kwamen we met een fietskoerier concept. Meer fietsen betekent: minder uitlaatgassen, minder (auto)wegen, minder ruimtebeslag voor parkeren, minder aantasting van de natuur en minder geluids- en verkeershinder. Het is vernieuwend, groen en helpt wellicht het voedsel tekort in 50 jaar voorkomen.
Orderhopper is de toekomstige voedselmarkt duurzaam, groen en voedzaam per fiets bezorgd. Wellicht beginnend in samenwerking met variërende restaurants in desbetreffende steden.
Let's solve your brand
Dylan Werner

aka Dil

Blissful Sense

aka Dylan Werner

Luister op Spotify