Dil-LO-RGB

Graphic Design,
It’s
problem solving

“Art” is door ieder anders te interpreteren. “Design” communiceert een duidelijke boodschap. Als design moet worden uitgelegd, heeft het zijn doel niet gediend. Gebruik design om problemen op te lossen.

Projecten

Archief
2015 – 2021

Dylan Werner

aka Dil

Blissful Sense

aka Dylan Werner

Listen on Spotify